Spring til indhold

Kick Out

Tirsdag den 13. december afholdte REACT 1.2 et webinar som afslutning på projektet. Her blev projektet sat ind i en større kontekst om, hvordan man kan lave turismeudviklingsprojekter og hvilke potentialer og barreirer der findes. Eventet var moderet af Anne Porse Nielsen fra Seismonaut og foregik via zoom.

REACT 1.2 er et tre årigt projekt som løber fra 2020 til 2022. Omdrejningspunktet har været øge antallet af cykelturister i projektområdet, dette gøres bl.a. ved at støtte virksomheder i deres udvikling af turismetilbud samt at afprøve nye måder at markedsføre cykelturismens muligheder i projektregionen. 

Afslutningen af projektet har vi markeret ved at lave et webinar med indlæg fra danske videnspersoner og tyske forskere inden for turismeudvikling. Webinaret tager udgangspunkt i de læringspunkter der er fremkomet i REACT 1.2, og vi fokuserer på de potentialer og barrierer der findes ved lokale turismeudviklingsprojekter

Du kan se webinaret ved at følge linket herunder

Webinar Kick out REACT 1.2

Webinaret blev besøgt at 35 personer fra danske Destinationsselskaber og lokale turistorganisationer i Danmark, LAG'er, erhvervsfora, lokale turismeaktører  og Tyske erhvervsfora

 

Helt overordnet er der skabt stor viden og kompetenceudvikling i projektet. De deltagende virksomheder har gennemgået udviklingsforløb, hvor de er blevet klogere på digital markedsføring, produktudvikling og fået styrket deres netværk. 

På markedsføringsfronten har vi blandt andet lavet en Magic Moments kampagne, hvor vi highlighter gode steder for at få en cykleoplevelse. Kampagnen der både kørte digitalt og ved togstationer/i busser, og er i alt er nået ud til ca. 26 mio. mennesker. 

Vi har også testet nye måder at markedsføre oplevelser på. Vi har brugt influencere, der har været på cykleture i Danmark og Tyskland og som har kørt kampanger på Instagram. Her er billeder og opslag nået ud til ca. 130.000 mennesker i direkte feeds.   Feedback

Sidst opdateret

15.12.2022

Ansvarlig redaktør

Lola Thorsteen