Spring til indhold

Projekt REACT 1.2

REACT 1.2 (Resorts for Active Costal Tourism) er et dansk-tysk projekt, som har til formål at understøtte virksomheders potentiale for at tiltrække flere cykelturister gennem et tydeligere narrativ samt at understøtte den generelle turismeudvikling.

 

 

 

 

 

React 1.2 er en fortsættelse på det arbejde der blev startet under React og som bl.a. udmøntede sig i Natura sitet.

Virksomheder hjælpes med deres udviklingspotentialer på digitale platforme, sociale medier og med at danne nye netværk som kan komme cykelturisten til gavn og glæde.
Virksomheder tilbydes sparring og seks gratis workshop, som fokuserer på forskellige trin for at skabe en god kunderejse.


Udover at virksomheder hjælpes til at designe brugerrejser er der også planlagt en ”Magic Moments” kampagne, som skal reklamere for cykelturisme i geografien.

React 1.2 er i højere grad end på forrige projekt centreret omkring udvikling af cykelturisme. Og det er målet at mængden af kultur- og naturturister i programregionen øges, samtidig med at belastningen af natur, miljø og kultur om muligt mindskes.


Geografien som projektet dækker, er Region Sjælland og region Syddanmark samt hele det tyske kystområde fra Flensborg til Femern. Samarbejdet på tværs af grænsen er en central del af projektet.

Projektet er støttet af Interreg Deutshland Danmark. Og projektet er under udvikling indtil udgangen af 2022.Feedback

Sidst opdateret

11.01.2022

Ansvarlig redaktør

Lola Thorsteen